Rekrutacja do IV (ostatniej) edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do IV EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 31 stycznia do 17 lutego 2022r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodzinastart@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza). Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.