Rekrutacja do II edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 9 września 2021r. do 28 września 2021r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodzinastart@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Rekrutacja do I edycji

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 5 maja 2021r. do 24 maja 2021r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodzinastart@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.